جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

افزایش ۳۰ درصدی صادرات با برگزاری نمایشگاه در کشورهای همسایه

از آغاز دولت سیزدهم تاکنون، رییس جمهوری بارها بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید کرده و خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با ۱۵ کشور هم مرز با ایران شده است.

همچنین «رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن تجارت به عنوان دستگاه متولی تجارت خارجی نیز با برآورد توسعه صادراتی ۳۵ میلیارد دلاری و افزایش تجارت ۷۰ میلیارد دلاری کشور طی چهار سال آینده، توسعه تجارت با همسایگان را از اولویت های دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.

آمارهای تجاری نیمه نخست سال جاری ایران با ۱۵ کشور همسایه حکایت از تجارت بیش از ۴۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دلار دارد.

بر اساس این آمار، عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون، امارات با ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون، افغانستان با ۹۹۹ میلیون و پاکستان با ۵۴۴ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی و عمان با ۲۷۷ میلیون، روسیه با ۲۷۰ میلیون، جمهوری آذربایجان با ۲۱۲ میلیون، ارمنستان با ۱۵۶ میلیون، ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با سه میلیون دلار و عربستان با ۳۹ هزار دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.

در همین راستا، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی اظهار داشت: ایران دارای ۱۵ کشور همسایه با پتانسیل صادراتی حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار است که دولت سیزدهم در فاز نخست برنامه توسعه ارسال ۷۰ میلیارد دلاری کالا به این کشورها را در دستور کار دارد.

«حسن زمانی» تصریح کرد: افزایش صادرات و توسعه تجارت یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین برنامه ها برای کشور است که می تواند به سرعت چرخ صنعت، تولید و اشتغال را به حرکت در آورد و سپس در گام بعدی به جهش ۱۰۰ میلیارد دلاری در صادرات کالا به سایر کشورها دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه زمینه این توسعه صادراتی در کشور فراهم است، خاطرنشان کرد: اولویت قرار گرفتن توسعه تجارت با کشورهای همسایه و برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه در دولت سیزدهم تصمیم مهم و درستی است که سازمان های مربوطه نیز باید به این هدف کمک کنند.

زمانی گفت: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیز برای تسهیل توسعه تجارت با همسایگان در سال آینده، برنامه برگزاری رویدادهای تجاری در این مقاصد را در دستور کار قرار داده است زیرا این بخش سهم ۳۰ درصدی در افزایش تجارت برعهده دارد.

وی افزود: البته شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیاز به حمایت هایی برای برگزاری نمایشگاه در کشورهای هدف دارد تا بتواند زمینه را برای توسعه تجارت با همسایگان فراهم کند.

ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می تواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهره مند شود.

همچنین در زمینه واردات کالا امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با ۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای تامین کالاها و پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در رتبه های بعدی قرار دارند.

در همین راستا، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی اظهار داشت: ایران دارای ۱۵ کشور همسایه با پتانسیل صادراتی حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار است که دولت سیزدهم در فاز نخست برنامه توسعه ارسال ۷۰ میلیارد دلاری کالا به این کشورها را در دستور کار دارد.

«حسن زمانی» تصریح کرد: افزایش صادرات و توسعه تجارت یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین برنامه ها برای کشور است که می تواند به سرعت چرخ صنعت، تولید و اشتغال را به حرکت در آورد و سپس در گام بعدی به جهش ۱۰۰ میلیارد دلاری در صادرات کالا به سایر کشورها دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه زمینه این توسعه صادراتی در کشور فراهم است، خاطرنشان کرد: اولویت قرار گرفتن توسعه تجارت با کشورهای همسایه و برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه در دولت سیزدهم تصمیم مهم و درستی است که سازمان های مربوطه نیز باید به این هدف کمک کنند.

زمانی گفت: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیز برای تسهیل توسعه تجارت با همسایگان در سال آینده، برنامه برگزاری رویدادهای تجاری در این مقاصد را در دستور کار قرار داده است زیرا این بخش سهم ۳۰ درصدی در افزایش تجارت برعهده دارد.

وی افزود: البته شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیاز به حمایت هایی برای برگزاری نمایشگاه در کشورهای هدف دارد تا بتواند زمینه را برای توسعه تجارت با همسایگان فراهم کند.

ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می تواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهره مند شود.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.