جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

الحاق به کنوانسیون تیر

بسمه تعالی

با توجه به الحاق جمهوری خلق چین به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت رویه کارنه تیر، سازمان حمل و نقل جاده ای چین (CRTA) رسماً فعالیتش را به عنوان موسسه ضامن و صادرکننده از  18 می 2018 (28 اردیبهشت 1397) آغاز نمود.
با راه اندازی رویه تیر در چین، حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا تحت پوشش کارنه تیر از/ به چین می تواند تسهیلات جدیدی را در امور تجارت و حمل و نقل ایجاد نماید.
از سویی کارنه تیر می تواند در حمل و نقل مرکب نیز مورد استفاده قرار گیرد که بدین سان می تواند مورد توجه شرکت های بازرگانی قرار گیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مستقیماً به امور کارنه تیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تماس حاصل نمایید.

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین