جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

امضای تفاهمنامه مشترک فیمابین روسای اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و اتاق زنجان

پیرو نشست فیمابین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان در تاریخ 12 مرداد 1400 تفاهمنامه مشترک فیمابین دو اتاق با هدف توسعه روابط بین استان زنجان و اتاق بازرگانی ایران و چین و تشکیل میز چین در اتاق زنجان روز یکشنبه مورخ 1400/5/24به امضای روسای دو اتاق رسید . در این نشست آقایان مجیدرضا حریری و علی یگانه فرد روسای اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان به توسعه روابط تجاری و بازرگانی فیمابین استان زنجان و کشور چین و همینطور توسعه صادرات غیرنفتی به چین تاکید نمودند و مقرر شد اتاق زنجان در انجام پروژه ملی صادرات به چین بر اساس ظرفیت های آن اتاق با اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین همکاری .نماید. بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد اعزام و دریافت هیات های تجاری و جذب سرمایه گذاری مشترک بین کشور چین و اتاق زنجان انجام گیرد.