جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

امضای یادداشت تفاهم همکاری فیمابین اتاق بازرگانی ایران و چین و شورای توسعه تجارت بین‌المللی شیان

دکتر بابک بشارتی ، مدیر دفتر نمایندگی اتاق  ایران و چین در شانگهای  روز چهارشنبه 24 آبان 1402 درحاشیه حضور در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری اتاق های بازرگانی بین المللی  در راستای گسترش همکاری  اتاق ایران و چین با شورای توسعه تجارت بین الملل شی ان تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

در این تفاهمنامه بر گسترش تبادل هیاتهای تجاری هر دو کشور ،تشویق و ترغیب بازرگانان برای حضور در رویدادهای دو طرف و  همکاری و ارائه اطلاعات در حوزه قوانین گمرکی ،  مالیات و تجارت و اقتصاد  به شرکتهای تجاری هر دو کشور تاکید شده است.