جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اولین نشست کارگروه گمرک، ترانزیت و حمل و نقل با حضور ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین برگزار شد

اولین نشست کارگروه گمرک، ترانزیت و حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با حضور ریاست اتاق و جمعی از اعضا این کارگروه به منظور بررسی مشکلات و مسائل و تعیین برنامه های کاری آینده روز یکشنبه مورخ 19 دی 1400 در محل اتاق ایران و چین برگزار گردید.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین ضمن اشاره به مسائل و مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل و لجستیک هدف تشکیل این کارگروه را بررسی و دریافت دیدگاهها و پیشنهادات جهت رفع مشکلات موجود و گسترش شبکه حمل و نقل و نیز استفاده از ظرفیت ریلی بین ایران و چین  عنوان نمود و از اعضای کارگروه خواست تا مشکلات و پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر را برای بررسی در جلسات بعدی این کارگروه اعلام نمایند.

رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به چشم انداز 1404 دولت سیزدهم برای افزایش صادرات محصولات غیر نفتی به حدود 60 میلیارد دلار به چین اذعان نمود با افزایش حجم تجارت با چین نیاز به  ظرفیتهای لجیستیکی، حمل و نقل و ترانزیت نیز به تبع آن بیشتر خواهد بود و می بایست مشکلات موجود را رفع نمود.

مجیدرضا حریری چالش های توسعه صادرات در زمینه ترانزیت و حمل و نقل را محدودیت دسترسی کشتیرانی به بازار چین، محدودیت ظرفیت و نوع کشتیهای حمل محصولات پایه نفتی و عدم استفاده از ظرفیت ریلی عنوان نمود.

اعضای کارگروه در ادامه نشست به طرح مشکلاتی از قبیل ضعف در تعداد کشتی  برای صادرات و واردات ، تامین کانتینر  و مشکلات کمبود آن، مشکلات مربوط به عدم اجازه پهلوگیری کشتی ها در بنادر چین، قوانین  گمرکی دست و پاگیر که اغلب به ضرر شرکتهای کوچک و متوسط و بخش خصوصی می باشد، پرداختند.