جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم متقاضی


بسمه تعالی“اطلاعیه”
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم متقاضی ویزای چین می رساند که بدلیل کثرت درخواستهای ویزا و پر شدن ظرفیت ویزای این اتاق در سفارت چین ، زمان صدور ویزا به نیمه دوم فروردین سال 90 موکول خواهد شد.
لذا متقاضیانی که درخواست ویزای خود را پس از تاریخ 12 اسفند 89 به دبیرخانه اتاق ارائه می نمایند ، توجه  داشته باشند که صدور ویزای ایشان احتمالاً پس از   90.1.25خواهد بود و استرداد گذرنامه های دریافتی تا 89.12.28 بدون اخذ ویزا بلامانع است .
ضمناً اتاق بازرگانی وصنایع ایران وچین از تاریخ 89.12.28 لغایت  90.1.14تعطیل خواهد بود .