جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

بررسی مسیر ترانزیت شرقی-غربی ایران برای حمل کالاهای چین به اروپا

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در دیدار با سفیر چین در خصوص مسیر ترانزیتی شرقی- غربی ایران برای حمل کالا‌های چین به اروپا رایزنی کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، افندی زاده موقعیت راهبردی ایران برای حمل‌ونقل کالای چین و اتصال این کشور به اروپا را بی نظیر خواند و گفت: ایران با توجه به زیرساخت‌ها و امکانات فعلی و برنامه‌های پیش رو قابلیت تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه را به ویژه در مسیر شرقی_ غربی دارد.
افندی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های بنادر آستارا، امیر آباد و انزلی برای سرمایه‌گذاری گفت: ایران به طور جدی به دنبال توسعه محور غرب به شرق است و چین می‌تواند در جهت ارتقاء و توسعه سیستم‌های ریلی در بنادر شمالی کشور مشارکت داشته باشد.
وی گفت: ایران به دنبال ایجاد سامانه ریلی از طریق چابهار به سمت زاهدان و از زاهدان به سمت سرخس است و اگر این محور تکمیل شود، قطعا مسیر کریدور شمال_ جنوب از سمت شرق ایران کوتاهتر می‌شود و می‌تواند دولت چین را به سمت کشور‌های آزاد جنوب و حوزه خلیج فارس متصل کند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: تمام شبکه‌های ریلی کشور ایران در چند سال آینده به هم متصل شده و بهترین مسیر برای کشور‌های چین و روسیه در جهت اتصال به مقاصد مختلف است.