جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«برگزاری پاویون اتاق ایران و چین در نمایشگاه صنایع فرهنگی شنجن مورخ 3 الی 7 خرداد»

با هماهنگی بعمل آمده از سوی دبیرخانه اتاق ایران و چین، پاویون ایران در نمایشگاه صنایع فرهنگی شنجن چین در تاریخ 3 الی 7 خرداد 1403 در مرکز همایش و نمایشگاههای شنجن برگزار می شود.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، مقامات چینی از جمله عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، دبیر دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و وزیر تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین حضور داشته و از محل غرفه های ایرانی بازدید کردند.
غرفه داران ایرانی به مدت 5 روز در این نمایشگاه به معرفی کالاهای فرهنگی ایرانی پرداختند.