جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

تذكر مهم اتاق ايران به فعالان اقتصادي

«علي درستكار» سخنگوي اتاق ايران، در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي اين اتاق، در خصوص سوء استفاده از نام اتاق ايران در اعزام هيأت‌هاي بازرگاني به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق ايران يا بنام هريك از اتاق‌ها و شوراهاي مشترك، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق ايران و اتاق‌ها و شوراهاي مشترك يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از اداره كل روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، استعلام شود. البته سوء استفاده از عنوان اتاق نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»