جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«تشکیل کارگروه همکاری نمایندگان ملت و بخش خصوصی»

در پی دعوت اتاق ایران و چین از گروه دوستی پارلمانی چین در مجلس شورای اسلامی نشستی در تاریخ 1401/6/7 فی مابین تعدادی از نمایندگان مجلس که عضو این گروه می باشند و تعدادی از اعضاء هیات مدیره اتاق ایران و چین در محل آن اتاق برگزار گردید و در خصوص ظرفیتهای همکاری بین این دو نهاد و موضوعات مطروحه در روابط اقتصادی دو کشور تبادل نظر بعمل آمده و مقرر گردید با تنظیم جلسات منظم دوره ای به منظور تبیین فرصتها، راه حل معضلات و پیگیری سیاستهای توسعه روابط بین دو کشور با تشکیل کارگروههای ویژه و حضور مقامات دولتی تصمیم گیرد و اجرای این همکاریها بصورت هدفمند توسعه یابد.

مجیدرضا حریری ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ضمن خیر مقدم به ریاست و اعضاء محترم گروه دوستی پارلمانی ایران و چین به اهمیت صادرات در جهت توسعه روابط تجاری و بازرگانی تاکید نموده و ضمن اشاره به سوابق اتاق به همکاری بیشتر دو سازمان تاکید نمودند.

آقای امیرآبادی، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی کشور چین را بسیار مهم در روابط تجاری، بازرگانی و سیاسی با کشورمان دانسته و توضیح دادند که آماده رفع موانع تجاری هستیم .