جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

تلفن همراه در صدر واردات کشور قرار گرفت / مقاصد کالاهای ایرانی در مردادماه

در مرداد ماه تلفن همراه با ۲۳۹میلیون دلار با فاصله زیاد با سایر کالاها در صدر واردات کشور قرار گرفته و پس از آن دانه سویا با ۱۴۷میلیون دلار، ذرت دامی با ۱۱۲میلیون دلار، گندم با ۷۲میلیون دلار و جو با ۴۰ میلیون دلار قرار دارند.

سخنگوی گمرک گفت: در مرداد ماه امسال هشت میلیون و ۴۵۲هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که سهم صادرات سه میلیارد و ۳۲۳میلیون دلار و سهم واردات در این ماه دو میلیارد و ۵۵میلیون دلار بود بنابراین تراز تجارت غیر نفتی کشور یک میلیارد و ۲۶۳میلیون دلار را نشان می‌دهد. 

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهارکرد: سرجمع تجارت غیر نفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در پنجمین ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن به ارزش پنج و ۳۷۸میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱روز)، هفت میلیون و ۱۴۲هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در مرداد ماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی بدون کاهش ۹.۵درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۵۴ درصدی داشته است.

وی افزود: صادرات کشور در مرداد ماه نسبت به تیرماه امسال با کاهش ۱۴ درصدی در وزن و ۹درصدی در ارزش همراه بوده است. 

لطیفی در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی در مرداد ماه گفت: چین با دو میلیون و ۴۳۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۵میلیون دلار ۳۴درصد وزن و ۴۵درصد ارزش کل صادرات در مرداد ماه را به خود اختصاص داده است و نسبت به تیرماه کاهش ۱۲درصدی در وزن و افزایش ۲۰درصدی در ارزش را تجربه کرده است، عراق هم در این ماه نسبت به تیرماه ۱۸درصد در وزن و ۲۷ درصد در ارزش خرید کالا از ایران کاهش داشته است و یک میلیون و ۸۳هزار تن کالا به ارزش ۳۴۶میلیون دلار کالا از ایران خریده است، امارات با ۷۳۴هزار تن به ارزش ۲۸۵میلیون دلار(کاهش ۱۳درصدی در وزن و ۱۹درصدی در ارزش)، ترکیه با ۳۶۲هزار تن به ارزش ۱۸۴میلیون دلار (رشد ۴درصدی در وزن و کاهش ۴۴درصدی ارزش) و افغانستان با ۳۶۴هزار تن به ارزش ۱۲۷میلیون دلار(کاهش ۱۲درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش) پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در مردادماه بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات پنجمین ماه سال گفت: در۳۱ روز مرداد ماه امسال یک میلیون و ۳۱۰ هزارتن کالا به ارزش دو میلیارد و۵۵میلیون دلار به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شد که نسبت به واردات در مرداد ماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۳۶درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۲۶درصد کاهش داشته است. اما در مقایسه با تیر ماه ۱۴۰۰کاهش ۶۸درصدی در وزن و ۵۳درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. البته میزان ترخیص درصدی کالا با دستورات معاون اول رئیس‌جمهوری و دولت سیزدهم ۷۹۸هزار تن بوده که به دلیل درصدی بودن و تکمیل نشدن اسناد قطعی ترخیص در آمار واردات قطعی اعلام نمی‌شود. 

وی در خصوص کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی کشورمان گفت: امارات با ۳۶۸هزار تن به ارزش ۷۱۱ میلیون دلار نسبت به تیرماه کاهش ۷۶درصدی در وزن و ۵۳درصدی در ارزش واردات قطعی داشته است، چین با ۱۲۷هزارتن کالا به ارزش ۴۷۶میلیون دلار نسبت به ماه قبل کاهش ۶۲درصدی در وزن و ۵۶درصدی در ارزش را تجربه کرده است، ترکیه با ۲۶۲هزار تن کالا به ارزش ۲۸۱میلیون دلار کاهش ۳۸درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به تیرماه را داشته، آلمان با ۸۰هزار تن کالا به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار کاهش ۲۸درصدی در وزن و ۲۹درصدی در ارزش کالاهای معامله شده برای بازار ایران را داشته و نهایتاسوئیس با ۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار کاهش ۹۰ درصدی در وزن و ۷۸درصدی در ارزش را برای فروش کالا به ایران در مرداد ماه نسبت به تیر ماه داشته است.

وی در خصوص کالاهای وارداتی افزود: در این ماه تلفن همراه با ۲۳۹میلیون دلار با فاصله زیاد با سایر کالاها در صدر واردات کشور قرار گرفته و پس از آن دانه سویا با ۱۴۷میلیون دلار، ذرت دامی با ۱۱۲میلیون دلار، گندم با ۷۲میلیون دلار و جو با ۴۰ میلیون دلار قرار دارند. 

لطیفی درخصوص کالا‌های عبوری از ایران در پنجمین ماه سال گفت: در مرداد ماه امسال ۹۷۴هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری ازکشورمان در مرداد ماه ۹۹ که ۵۰۱هزار تن بوده است رشد ۹۴ درصدی داشته است.

منبع : اقتصاد آنلاین