جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

توسعه ارتباط صنعت و دانش بنیان‌ها، اولویت وزارت صمت

مدیر کل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت، توسعه ارتباط صنعت و دانش بنیان‌ها از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد.

آقای علی بابایی در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به غفلت از صنایع بزرگ در توسعه فناوری گفت: بزرگترین مانع و چالشی که ما در ارتباط صنعت_دانشگاه و صنعت با شرکت‌های دانش بنیان داشتیم، پایین بودن توان تحقیق و توسعه در بنگاه‌های بزرگ بود. وی با اشاره به بسته سیاستی وزرات صمت در این باره افزود: این بسته در دو بخش ایجاد توانمندی تحقیق و توسعه با بنگاه‌های بزرگ و سیاست‌های تشویقی برای حرکت این بنگاه‌ها به سمت تحقیق و توسعه خواهد بود تا نیاز‌های جدی به سمت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مخابره و یک ارتباط معنادار و عمیقی شکل می‌گیرد.  بابایی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه دانش بنیان نیز گفت: ارتقاء تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ نخستین محور تولید دانش بنیان در وزرات صمت است که از نظر ما ستون اقتصاد دانش بنیان کشور است.  وی افزود: بخش زیادی از اقتصاد در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در بحث دانش بنیان نادیده گرفته می‌شوند در حالیکه این بنگاه‌ها بخش زیادی از بار فناوری و نوآوری را در کشور‌های مختلف دنیا برعهده دارند از این رو در وزارت صمت برنامه جامعی برای خلق توانمندی و نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط آماده کرده ایم تا این بنگاه‌ها به سمت نوآوری حرکت کنند. مدیر کل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت، تعریف و ایجاد بازار‌های تجمیعی برای شرکت‌های دانش بنیان کوچک را از دیگر برنامه‌های محوری این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در برنامه نیاز‌های تجمیعی ما مقرر شد تا تصویری از نیاز‌های تجمیعی بنگاه‌های بزرگ جمع آوری شود سپس از طریق مشارکت با نهاد‌هایی مانند نهاد علم و فناوری و دانشگاه ها، مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گیرد و این مجموعه بتواند به این نیاز تجمیعی پاسخ دهد. به طرو نمونه گاهی اوقات، شرکت دانش بنیان کوچکی متشکل از ۳ استاد دانشگاه برای همکاری به شرکت‌های بزرگ مراجعه می‌کنند، اما این شرکت‌ها اعتماد نمی‌کنند تا بخش حیاتی تولید را در اختیار یک شرکت کوچک قرار دهند.