جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

حضورریاست اتاق بازرگانی وصنایع ایران وچین در نمایشگاه سیال فرانسه

اتاق تهران:اسدالله عسگراولادی:
اتاق بازرگاني از تحريم‌كنندگان به دادگاه‌هاي پاريس شكايت مي‌كند

3aban89

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و ايران گفت: بنابر قوانين بين‌المللي هيچ كشوري حق ندارد عليه بخش خصوصي كشور ديگري اعمال تحريم كند و اين نقض قانون در مراجع بين‌المللي قابل پي‌گيري است.

اسدالله عسگراولادی در گفت‌گو با شبكه خبري پول‌نيوز از زيان‌ديدگان بخش خصوصي در تحريم‌هاي اقتصادي خواست تا با در دست داشتن اسناد و مدارك ضرر و زيان خود براي تشكيل پرونده قابل ارائه به نهادهاي بين‌المللي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مراجعه كنند.

وي افزود: شاكيان در اين زمينه مدارك خود را به دفتر آقاي نهاونديان ارائه دهند.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با چنين مداركي مي‌توان در مجامع بين‌المللي اقامه دعوي كرد.

عسگراولادی با اشاره به مسير قانوني اين شكايت گفت: ما هم مي‌توانيم از طريق دادگستري خودمان پيش برويم و هم مي‌توانيم شكايت خود را مستقيما در ديوان داوري پاريس _ مقر اتاق‌ بازرگاني بين‌المللي (ICC) – طرح و پيگيري كنيم.

وي افزود: اين شكايت در مرجع رسيدگي‌كننده سازمان ملل نيز طرح خواهد شد.

اين عضو اتاق بازرگانی با شكست‌خورده خواندن تحريم‌ها گفت: ما كماكان به صادرات ادامه مي‌دهيم و كشورهاي اروپاي غربي نيز براي واردات به كشور ما اعلام آمادگي كرده‌اند و تنها مشكل موجود گشايش ال‌سي است.

عسگراولادی ادامه داد: براي رساندن پول به دست فروشندگان خارجي و جلوگيري از قطع واردات راه‌هايي سراغ داريم.