جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

حضور آنلاین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در اجلاس سران حزب کمونیست چین و احزاب جهان مورخ 15 تیر 1400

بنا به دعوت بعمل آمده از سوی حزب کمونیست چین و پی گیریهای سفارت جمهوری خلق چین در تهران و شبکه مبادلات بین المللی موسسات مردم نهاد چین ، آقای مجید رضا حریری ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین روز سه شنبه 4 تیر در اجلاس آنلاین سران حزب کمونیست چین و احزاب جهان که با حضور شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهور چین به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص مسئولیت احزاب سیاسی در پیشبرد توسعه مشترک جهان با محوریت موضوع رفاه مردم برگزار شد حضور یافت.

جناب آقای شی جین پینگ در این نشست ابتدا از پیام های تبریک از سوی بیش از ۶۰۰ حزب دنیا به مناسبت صدمین سالگرد حزب کمونیست چین تشکر کرد و گفت: حزب کمونیست چین در صد سال گذشته به اتفاق مردم چین و جهان برای توسعه و شکوفایی چین و همه دیگر کشورهای دنیا تلاش مستمر کرده است.

شی جین پینگ در سخنرانی خود با عنوان “تقویت همکاری احزاب سیاسی و ایجاد رفاه برای مردم ” تأکید کرد که احزاب سیاسی به عنوان یک نیروی مهم برای ارتقا پیشرفت های انسانی، باید با قرار گرفتن در مسیر درست، وظیفه تاریخی خود در جهت ایجاد رفاه برای مردم و پیشرفت بشر را به خوبی انجام دهند. حزب کمونیست چین مایل است با احزاب سیاسی همه کشورها همکاری کند و همواره به عنوان سازنده صلح در جهان، در توسعه جهانی و حفظ نظم بین المللی سهم داشته باشد.

وی در ادامه سخنرانی خود اشاره کرد که حزب کمونیست چین مایل است تجارب توسعه و مدرنیزاسیون خود را در اختیار احزاب سیاسی در سراسر جهان بگذارد و از تجارب موفق آنان بیاموزد و همه به طور مشترک مسیر مدرنیزاسیون را غنی تر سازند و از این طریق رفاه را به مردم کشورهای خود جهان هدیه کنند.

لازم به ذکر است امسال صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین برگزار گردید . این حزب با بیش از 91 میلیون نفر عضو به عنوان بزرگترین حزب سیاسی جهان شناخته میشود . این حزب از زمان تاسیس، همواره جستجوی خوشبختی برای مردم چین و احیای ملت چین را هدف و ماموریت اصلی خود دانسته، به پیشبرد امور حزب و مردم در مسیر درست یاری رسانده و به دستاوردهای درخشان دست یافته است.