جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

حضور اتاق ایران و چین در ” میزگرد اتاق های بازرگانی بین المللی جاده ابریشم 2023، شی ان” مورخ 25 آبان 1402

عطف به دعوت شورای توسعه تجارت بین الملل شانسی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ضمن حضور در میزگرد اتاقهای بازرگانی بین المللی چین2023 ” در شهر  شی ان که به  منظور بحث و تبادل نظر در خصوص پیشبرد ساخت مشترک کمربندو جاده و افزایش روابط کشورهای حاشیه کمربندو جاده با چین برگزار شد در مورد چشم انداز همکاری و برنامه اتاق مشترک سخنرانی کرد.

دکتر بابک بشارتی ، مدیر دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین با استناد به امضای قرار داد همکاری ۲۵ ساله، سفر رییس جمهور ایران به چین در آوریل ، عضویت ایران در سازمان کنفرانس شانگهای بر اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تاکید نمود و نقش اتاقهای بازرگانی را در تسهیل و ارائه راه کار عملی در نحوه توسعه روابط اقتصادی و تجاری در چار چوب ابتکار کمربند وجاده را پررنگ دانسته و افزود دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین که اخیرا در شانگهای به طور رسمی افتتاح شده آماده همکاری و  ارائه دریافت پیشنهادات و نظرات در خصوص برنامه همکاری بلند مدت با طرف های چینی می باشد.