جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«حضور ریاست اتاق ایران و چین در نشست هواپیمایی ماهان و هیات چینی»

نشست هواپیمایی ماهان و هیاتی از تجار و فعالین اقتصادی چین  با حضور جناب آقای مجیدرضا حریری ریاست اتاق ایران و چین، روز شنبه مورخ 16 اردیبهشت 1402 به منظور توسعه همکاریهای بازرگانی و تجاری بین تجار و بازرگانان دو کشور در محل هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار گردید.

در این نشست به بررسی افزایش سطح روابط و بهبود همکاریهای میان شرکتهای ایرانی و چینی پرداخته شد.