جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

حضور معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در اتاق بازرگانی

بدینوسیله به اطلاع صادرکنندگان محترم و اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و  چین می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در نظر دارد جهت بررسی وضعیت صادرات به کشور چین و نحوه ورود صادرات صنایع دستی  به بازار چین نشستی با حضور جناب اقای دکتر بهمن نامور مطلق  معاونت محترم صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در ساعت 10:00 صبح مورخ سه شنبه 29/7/93 در سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  به نشانی خیابان طالقانی شماره 175 برگزار نماید، لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید در نشست مذکور حضور بهمرسانند.

بدینوسیله به اطلاع صادرکنندگان محترم و اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع ایران و  چین می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در نظر دارد جهت بررسی وضعیت صادرات به کشور چین و نحوه ورود صادرات صنایع دستی  به بازار چین نشستی با حضور جناب اقای دکتر بهمن نامور مطلق  معاونت محترم صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در ساعت 10:00 صبح مورخ سه شنبه 29/7/93 در سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  به نشانی خیابان طالقانی شماره 175 برگزار نماید، لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید در نشست مذکور حضور بهمرسانند.