جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

حضور هیات اتاق غازی آنتپ ترکیه در اتاق تهران

بدین وسیله به اطلاع می رساند که هیاتی تجاری به سرپرستی آقای ایوب بارتیک رئیس اتاق غازی آنتپ ترکیه در روز یکشنبه ۱۱/۱۱/۹۴ در اتاق تهران حضور خواهند داشت.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمینه کاری هیات مذکور و حضور در جلسه به وب سایت اتاق بازرگانی تهران به آدرس www.tccim.ir  مراجعه نمایند.