جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دسترسی آسان سرمایه گذاری خارجی از طریق درگاه اینترنتی سرمایه گذاری ایران

درگاه اینترنتی آژانس تشویق سرمایه گذاری ایران به زبان انگلیسی با توجه به ضرورت ایجاد مسیر دسترسی آسان و موثق به اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی، راه اندازی شد.

به گزارشاز وزارت اقتصاد (شادا) با توجه به ضرورت ایجاد مسیر دسترسی آسان و موثق به اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی و تسهیل انجام مطالعات بازار برای آن‌ها و با هدف ارائه تصویر واقعی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران، درگاه اینترنتی آژانس تشویق سرمایه گذاری ایران به زبان انگلیسی راه اندازی شد.

در این درگاه که به زبان انگلیسی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران طراحی شده، تلاش شده، اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف، مشتمل بر مزیت ها، ظرفیت ها، توانمندی‌های کشور و نیز مشوق و حمایت‌های قانونی قابل ارائه به سرمایه گذاران، همچنین فرآیند‌های سرمایه گذاری در کشور در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

همچنین فرصت‌های سرمایه گذاری معتبر استاندارد با قابلیت جستجوی پیشرفته به زبان انگلیسی در دسترس سرمایه گذاران قرار گرفته است.