جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دسترسی به بازارهای خاوردور و آفریقا با توسعه روابط اقتصادی با چین

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: توسعه روابط اقتصادی با چین امکان دسترسی به بازارهای خاور دور و آفریقا را برای ایران فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با خبر‌گزاری فارس در رابطه با لزوم توسعه روابط تجاری با چین، گفت: کشور چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و این کشور امروز چین ۲۰‌سال پیش نیست، بلکه در صحنه بین‌الملل نقش بسیار تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد. وی در رابطه با همکاری ایران و چین اظهار کرد: همکاری با چین در زمینه‌های تجاری این امکان را برای ما فراهم می‌آورد تا قراردادهای سه جانبه و حتی چندجانبه داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: چین در آفریقا فعالیت‌های تجاری و اقتصادی گسترده و فوق‌العاده‌ای دارد، لذا با توجه به اینکه بخشی از کالاهایی که به آفریقا صادر می‌شود، کالاهایی است که در ایران تولید می‌شود، می‌توان بخشی از کالاهای صادراتی چین به آفریقا از طریق ایران تامین کرد.

وی اظهار کرد: در مجموع توسعه روابط اقتصادی و تجاری با چین این مکان را برای ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد تا به بازارهای خاور دور و آفریقا دسترسی بیشتری داشته باشیم.