پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

“دستور العمل ثبت نام شرکت های حوزه مواد غذایی در گمرک چین”