پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوتنامه حضور در اجلاس کمربند و جاده ۲۰۲۰ هنگ کنگ