پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوت به نشست با هیات اعزامی از گوانگجو