جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

دعوت نشست مشترک با مدیرکل ارزش گمرک ایران

حضورمدیر کل ارزش گمرک درجمع اعضاء اتاق ایران وچین

کمیسیون بازرگانی،  حمل و نقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ساعت 13:30 مورخ یکشنبه 91/3/7 میزبان آقای رسول کوهستانی ، مدیر کل ارزش گمرک ایران خواهد بود .
علاقمندان جهت شرکت در جلسه  با دبیر خانه اتاق ایران و چین به شماره 88346700 تماس حاصل نمایند .