جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

رئیسی در گفت وگو با همتای چینی خود: آماده تقویت همکاری‌های چندجانبه با چین هستیم

رئیس جمهوری ایران در گفت وگوی تلفنی با همتای چینی خود، ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی چین، بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری های چندجانبه با چین تاکید کرد.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری خلق چین گفت: ایران و چین به عنوان دو کشور مخالف یکجانبه‌گرایی، زمینه‌های فراوانی برای گسترش همه جانبه مناسبات دارند و بی‌تردید اراده جدی دو طرف برای اجرای مشارکت جامع راهبردی، چشم‌انداز روشنی برای تحقق منافع مشترک دو کشور ترسیم می‌کند.

رئیسی در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری خلق چین به «شی‌جین پینگ»، رئیس جمهوری و مردم این کشور گفت: جهان کنونی با چالش‌هایی روبه‌روست که برای فائق آمدن بر آنها ضرورت دارد همکاری‌های کشورهای مستقل افزایش یابد و راهکارهایی جهانشمول برای تامین منافع مشترک بشری اندیشیده شود.

رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتکارات «توسعه جهانی» و «امنیت جهانی» رئیس جمهوری چین پشتیبانی می کند و از آنها به عنوان ایده‌هایی که مبتنی بر منافع جمعی ملت‌ها و معطوف به بهبود رفاه و تقویت صلح و ثبات جهانی است، استقبال می‌کند، افزود: ایران و چین به عنوان دو کشور مستقل و مخالف یکجانبه‌گرایی و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، زمینه‌های فراوانی برای گسترش همه جانبه مناسبات دارند.

رئیسی تاکید کرد که بی‌تردید اراده جدی دو طرف برای اجرای مشارکت جامع راهبردی، چشم‌انداز روشنی برای تحکیم پیوندها و تحقق اهداف و منافع مشترک دو کشور ترسیم می‌کند و جمهوری اسلامی ایران برای تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های همه جانبه با جمهوری خلق چین در قالب ساز و کارهای دوجانبه و در چارچوب ترتیبات و نهادهای چند جانبه آمادگی دارد.