جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 4.3 درصد شد

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران،‌ نرخ رشد اقتصادی ایران (رشد تولید ناخالص داخلی) در سال 1400 به 4.3 درصد رسید.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ ، به رقم ٧٥٦٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ به رقم ٧٥٦٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٢٥٤ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٢٨٩ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠٠ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٤٠٠ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣,٧-، گروه صنایع و معادن ٦ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌­های مالی و بیمه،مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.

لازم به ذکر است اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی سال ١٤٠٠، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری/ حساب‌های ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی می‌باشد.

متن کامل گزارش مرکز آمار ایران در اینجا + رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400 + قابل دریافت است.