جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

رشد ۹.۶۳ درصدی صادرات کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰

بر اساس جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مربوط به ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ است، صادرات کشور در این مدت به ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۴۳.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تناژ ۹.۶۳ درصد و از نظر ارزش ۳۹.۸۹ درصد رشد داشته است.

همچنین واردات به گمرکات کشور نیز در این مدت از نظر تناژ ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۳۳ درصد و از نظر ارزش نیز ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

در این آمارها اعلام شده است بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که ۵۲.۲ درصد (به لحاظ وزنی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز به ۳۷.۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

میزان صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی در ۱۰ ماهه سال قبل به ترتیب بیش ۵۲ میلیون تن معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار و بیش از ۳۷ میلیون تن معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وزن و ارزش صادرات بخش پتروشیمی به ترتیب ۳.۸ و ۳۷.۳ و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی هم ۹.۳ و ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.

سهم کشاورزی-صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب ۶.۹ و ۳.۵ درصد بوده، به طوری که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب نزدیک به هفت میلیون تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از ۴.۲ میلیارد دلار و سه میلیون و ۵۵۱ هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از ۳.۷ میلیارد دلار صادر شده است. وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب ۱.۸ و ۱۴.۳ درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز هم ۲۲.۴ و ۳۱.۵ درصد رشد داشته است.

در این میان صادرات فرش و صنایع دستی کمترین سهم از صادرات غیرنفتی، معادل ۰.۰۱ درصد، را در این مدت به خود اختصاص داده است. در ۱۰ ماهه سال قبل ۱۶ هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار صادر شده که وزن و ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۵.۸ درصد کاهش و ۳۲.۱ درصد افزایش داشته است.