جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

رشد 6 درصدی تعداد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت و معدن در سال جاری

امسال تعداد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد رشد داشته است.

براساس جداول و نمودارهای آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماهه اول سال جاری تعداد 52 مورد سرمایه‌گذاری خارجی با ارز 131.5 میلیون دلار در بخش صنعت و معدن و تجارت به تصویب رسیده است. 

سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی 4 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 6.1 درصد رشد و از نظر ارزشی 66 درصد کاهش داشته است. 


وضعیت طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری

در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت 84، معدن 10 و تجارت 6 درصد است. 


نمودار تفکیک بخشی

از 52 مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، 15 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 29 شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخلی و 8 مورد به صورت مشارکت معدنی، بیع و متقابل است. 


نحوه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در 4 ماهه اول 1401

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروه‌های ساخت فلزات اساسی، ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، ساختمان مبلمان مصنوعات طبقه‌بندی نشده، ساخت مواد و محصولات شیمیایی در جای دیگر بوده است. 


چهار گروه نخست سرمایه‌پذیر براساس حجم سرمایه‌گذاری خارجی (میلیون دلار)

پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کشورهای ترکیه با 34.8 میلیون دلار، هند با 25.5 میلیون دلار، افغانستان با 21.8 میلیون دلار، چین با 14.5 میلیون دلار و آلمان با 12.4 میلیون دلار سرمایه گذاری  است. 

بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری توسط کشور افغانستان با 23 مورد و کشورهای  امارات، ترکیه، آلمان، عراق رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده است.