جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

رییس اتاق بازرگانی ایران :صف طولانی شرکت‌های خارجی برای بازگشت به ایران

غلامحسین شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال‌های دور شرکای خارجی قابل توجهی داشته و شرکت‌های مختلف از نقاط مختلف دنیا، در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند، گفت: از این رو در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها کنار بروند این انتظار وجود دارد که تعداد زیادی از این شرکت‌ها بار دیگر برای حضور در ایران پیش قدم شوند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران باید از تجربه دوران برجام استفاده کند، اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که در صورت احیای برجام، شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران مذاکرات خود را با نهادهای دولتی و بخش خصوصی از سر خواهند گرفت اما با توجه به تجربه چند سال گذشته و خروج آنها از ایران پس از آغاز دوباره تحریم‌ها، نحوه مذاکره با این شرکت‌ها و نهایی کردن قراردادهایی که به نفع اقتصاد ایران است، اهمیت فراوانی خواهد داشت.

رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با سایت این اتاق به تجربه نفتی شدن اقتصاد ایران در دوره لغو تحریم‌ها نیز اشاره و تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز بسیار مهمی که ما باید آن را رعایت کنیم، بحث عدم وابستگی به نفت است. در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌ها، مقدماتی برای کاهش وابستگی به نفت فراهم شده و باید مراقبت کنیم که در صورت بازگشت برجام، بار دیگر اقتصاد ایران به نفت وابسته نشود.

شافعی ادامه داد: همانطور که در فلسفه تاسیس صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گرفته، پول نفت باید در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود اقتصاد کشور در آینده مورد استفاده قرار گیرد و دولت و سایر نهادهای تصمیم گیر باید مراقبت کنند که با افزایش دوباره وابستگی به نفت، مشکلاتی جدید دامن گیر اقتصاد ایران نشود.

وی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری نیاز به اعتماد دو طرفه دارد، خاطرنشان کرد: ما باید شرایطی را فراهم کنیم که در قالب آن، سرمایه گذاران با اعتماد به شرایط در بخش های مختلف اقتصاد فعال شوند و نگرانی بابت آینده سرمایه‌شان نداشته باشند، با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ممکن باشد.