پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

زمینه فعالیت شرکتهای هیات اعزامی از وزارت بازرگانی چین

pdf