جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ساز وکار مجلس برای اشتغال زایی و فقرزدایی در مناطق آزاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک درصد از منابع حاصل از واردات کالا به مناطق آزاد را در سال 1401 به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت حمایت از محرومان در مناطق آزاد اختصاص دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401، یک پیشنهاد الحاقی به تبصره 6 لایحه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد الحاقی به تبصره 6 لایحه، سازمان مناطق آزاد کشور مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای محرومان و نیازمند های بومی و به منظور زدودن فقر یک درصد منابع  حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان های مناطق  آزاد را بر اساس بند الف ماده 83  قانون برنامه ششم توسعه کشور به صورت سه ماهه به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ راهبردی اعتباری  را به میزان 70 درصد به کمیته امداد امام خمینی و 30 درصد سازمان بهزیستی کل کشور واریز نماید.