جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سهم صنعت در واردات و صادرات ۱۴۰۰ چقدر بود؟

بر اساس این آمار در ۱۰ ماهه سال قبل، ۳۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۴۶ میلیون دلار به کشور وارد شده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که به لحاظ وزنی، کالاهای واسطه‌ای ۹۳.۵ درصد، یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند. به طوری که در این مدت بیش از ۳۱ میلیون تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۲۹ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹ به لحاظ وزنی ۱۷.۹ و به لحاظ ارزشی ۳۵.۳ درصد رشد داشته است.

سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز در این مدت ۱.۶ درصد بوده و در ۱۰ ماهه سال گذشته ۵۳۹ هزار تن کالای سرمایه‌ای به ارزش بیش از پنج میلیارد دلار وارد شده است. وزن این نوع کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۹ درصد و ارزش آن ۳۴.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این مدت یک میلیون و ۶۰۶ هزار تن کالای مصرفی به ارزش شش میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار به کشور وارد شده، یعنی سهم کالاهای مصرفی از کل واردات ۴.۸ درصد بوده است. وزن و ارزش کالاهای مصرفی وارد شده نیز نسبت به ۱۰ ماهه سال قبلش ۰.۶ درصد کاهش و ۳۵.۴ درصد افزایش داشته است. سهم کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای از کل ارزش واردات نیز به ترتیب ۷۰.۸، ۱۵.۹ و ۱۳.۳ درصد بوده است.

گفتنی است که کالاهای واسطه‌ای مانند چوب در ایجاد دیگر کالاها استفاده می‌شود و بخشی از محصولات دیگر را تشکیل می‌دهند و از کالاهای سرمایه‌ای، مانند ماشین‌آلات، برای تولید دیگر کالاها استفاده می‌شود.

سهم صنعت از صادرات؛ فقط ۹.۶ درصد

همچنین بر اساس این آمار در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق)، ۱۰۰ میلیون و ۴۱۷ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار بوده است.

بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که ۵۲.۲ درصد (به لحاظ وزنی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز به ۳۷.۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

میزان صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی در ۱۰ ماهه سال قبل به ترتیب بیش ۵۲ میلیون تن معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار و بیش از ۳۷ میلیون تن معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وزن و ارزش صادرات بخش پتروشیمی به ترتیب ۳.۸ و ۳۷.۳ و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی هم ۹.۳ و ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.

سهم کشاورزی-صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب ۶.۹ و ۳.۵ درصد بوده، به طوری که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب نزدیک به هفت میلیون تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از ۴.۲ میلیارد دلار و سه میلیون و ۵۵۱ هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از ۳.۷ میلیارد دلار صادر شده است. وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب ۱.۸ و ۱۴.۳ درصد کاهش  داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز هم ۲۲.۴ و ۳۱.۵ درصد رشد داشته است.

در این میان صادرات فرش و صنایع دستی کمترین سهم از صادرات غیرنفتی، معادل ۰.۰۱ درصد، را در این مدت به خود اختصاص داده است. در ۱۰ ماهه سال قبل ۱۶ هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار صادر شده که وزن و ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۵.۸ درصد کاهش و ۳۲.۱ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است سهم پتروشیمی و میعانات گازی از کل ارزش صادرات غیرنفتی ۵۱.۸ درصد، معدن و صنایع معدنی ۲۷ درصد، کشاورزی و صنایع غذایی ۱۱.۱، فرش و صنایع دستی ۰.۳۸ و صنعت ۹.۶ درصد بوده است.