جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سهم کم‌تر از ۱۰ درصدی صنعت، کشاورزی و فرش از صادرات غیرنفتی

در هشت ماهه امسال، سهم پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیرنفتی بیش از ۹۰ درصد بوده و بخش کشاورزی-صنایع غذایی صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق) و فرش-صنایع دستی مجموعا کمتر از ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در هشت ماهه امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت (کلیه صنایع تولیدی به جز صنایع فوق)، ۸۴ میلیون و ۷۲ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بوده است.

بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که ۵۴.۸ درصد (به لحاظ وزنی) کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز با ۳۵.۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد. این دو بخش به لحاظ ارزشی نیز سهم ۵۳.۱ و ۲۶.۶ درصدی داشته‌اند.

میزان صادرات پتروشیمی و میعانات گازی و معدن و صنایع معدنی در هشت ماهه اول امسال به ترتیب ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن معادل حدود ۱۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار و ۲۹ میلیون ۷۵۴ هزار تن معادل هشت  میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار بوده است. وزن و ارزش صادرات بخش پتروشیمی به ترتیب ۹.۷ و ۴۳.۵ و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی هم ۱۳.۸ و ۱۰۴.۶ درصد رشد داشته است.

سهم کشاورزی-صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیر نفتی به ترتیب ۶.۵  و ۳.۳ درصد بوده، به طوری که در هشت ماهه امسال به ترتیب پنج میلیون و ۴۵۶ هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار و دو میلیون و ۷۵۰ هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار صادر شده است.  وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب ۰.۳ درصد افزایش و ۱۳.۹ درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز ۱۹.۵ و ۲۵.۷ درصد رشد داشته است.

در این میان صادرات فرش و صنایع دستی سهم ناچیزی از صادرات غیرنفتی را در این مدت به خود اختصاص داده است. در هشت ماهه امسال ۱۲ هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار صادر شده که وزن و ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰ درصد افت و ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. سهم این بخش از کل صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی ۰.۰۱ درصد و به لحاظ ارزشی ۰.۳۵ درصد بوده است.