پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

*شروع مجدد پروازهای مستقیم هواپیمایی ماهان به مقصد شنزن*