جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

ششمین اجلاس کمربند و جاده 2021 (هنگ کنگ)

ششمین اجلاس کمربند و جاده 2021 (هنگ کنگ) با حضور رئیس شورای توسعه تجارت هنگ کنگ ، وزیر وزارت بازرگانی چین و ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین سایر مقامات ارشد دولتی و سران تجاری کشورها و مناطق مختلف در امتداد کمربند و جاده در تاریخ 10 شهریور افتتاح گردید . در اجلاس سال گذشته بیش از 17 هزار نفر از بیش از 80 کشورر در این رویداد شرکت نمودند و بیش از 250 پروژه سرمایه گذاری نیز معرفی شد.

این اجلاس به عنوان پلتفرم برتر بین المللی به ارتقاء همکاری های تجاری در امتداد کمربند و جاده پرداخته است و شرکت کنندگان در این اجلاس نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص همکاری های چندجانبه و بررسی فرصت های تجاری به اشتراک خواهند گذاشت. در این رویداد دو روزه به موضوعاتی از قبیل ارتقا همکاری های چندجانبه در امتداد کمربند و جاده ، توسعه روابط تجاری منطقه ای ، ایجاد زیرساخت همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا ،گسترش تجارت و حل اختلافات تجاری ، فرصت های کمربند و جاده بررای کسب و کارهای کوچک و متوسط ، انرژی و منابع طبیعی و مصارف عمومی ،حمایت از راهبرد ملی چرخه دوگانه ، اتصال کمربند و جاده با منطقه بندرگاهی از طریق هنگ کنگ ، فناوری و نوآوری ، چهاردهمین برنامه پنج ساله ، توسعه شهری و… پرداخته شده است .

عطف به دعوت بعمل آمده توسط شورای توسعه تجارت بین المللی هنگ کنگ و هماهنگی های انجام شده از سوی دبیرخانه این اتاق ، ریاست اتاق و برخی از اعضای این اتاق در این رویداد دو روزه حضور داشته اند.