جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

صادرکنندگان همچنان در شیوه های بازگشت ارز مشکل دارند

یداله صادقی رییس سازمان صمت استان تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: علیرغم محدودیتهای موجود در سال جاری بالغ بر ١٢ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در استان تهران داشته ایم که یا واحدهای موجود اضافه شده اند یا واحدهای موجود توسعه یافته اند.

وی افزود: از کارت های فعال بازرگانی کشور که ٢٤ هزار کارت فعال است، ١٣ هزار کارت بازرگانی فعال در استان تهران مشغول به فعالیت است. 

به گفته صادقی، بر اساس آمارها، در نه ماهه ١٤٠٠ یک میلیارد و ٢٩ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان تهران صورت گرفته که حدود ٣٢ درصد صادرات کشور را در بر می گیرد.

وی افزود: در حوزه تولید البته مشکلاتی داریم که شامل ایجاد موانع و مصوبات متناقض است؛ اما در جهت تامین منابع مالی و ایجاد زیرساختهای تجاری نیازمند کمک هستیم و یکی از موانع توسعه صادرات غیرنفتی هم متناسب نبودن زیرساختها با تعداد صادرکنندگان است. 

به گفته صادقی، در حوزه بازگشت ارز و تسهیل آن باید اتفاقات موثرتری در کشور صورت گیرد تا 

توسعه صادرات به خوبی صورت گیرد.