جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال

مراحل شرکت در رقابت استانی:
۱- مراجعه به سایت: http:\nemoonesh.tpo.ir
جهت ثبت نام الکترونیکی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ و دریافت کد رهگیری از سامانه نمونش
۲- تکمیل فرمهای مربوطه بر اساس هر یک از گروه های کالایی
۳- تحویل مدارک و مستندات به صورت پرونده به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه به آدرس: تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سازمان توسعه تجارت ایران، سالن ۱۶، دفتر امور بنگاه ها
تلفن تماس: 22664054 و 22662538