پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«فراخوان نمایشگاه نینگشیا 2023»