پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«فراخوان یکصد و سی و چهارمین دوره نمایشگاه کانتون چین»