پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قابل توجه صادر کنندگان محترم