جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

قابل توجه متقاضیان ویزا جهت نمایشگاه گوانگجو ( کانتون )

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند متقاضیان ویزا جهت بازدید از نمایشگاه گوانگجو ( کانتون ) درمهر وآبان ماه سال 1392 می توانند با ارائه معرفینامه ( با ذکر شماره عضویت ) ، جهت دریافت کارت دعوت این نمایشگاه به دبیرخانه اتاق مراجعه نمایند .
لازم به ذکر است که :
1 – کارتهای دعوت به تعداد محدود بوده و اولویت بر اساس زمان وصول درخواست
می باشد .
2 – صدور و ارائه کارتهای دعوت رایگان می باشد .

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند متقاضیان ویزا جهت بازدید از نمایشگاه گوانگجو ( کانتون ) درمهر وآبان ماه سال 1392 می توانند با ارائه معرفینامه ( با ذکر شماره عضویت ) ، جهت دریافت کارت دعوت این نمایشگاه به دبیرخانه اتاق مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است که :1 – کارتهای دعوت به تعداد محدود بوده و اولویت بر اساس زمان وصول درخواست می باشد .2 – صدور و ارائه کارتهای دعوت رایگان می باشد .