جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

مالیات اصناف تعدیل نشده؛ فقط فرآیند بازنگری تسهیل شده است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: بررسی امکان بازنگری یا تعدیل مالیات تعیین شده برای اصناف و کسبه به ممیزان ادارات کل امور مالیاتی واگذار شد.

داوود منظور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات اصناف و کسبه گفت: مالیات اصناف تعدیل نشده است بلکه تمهیدات تسهیل گری را ایجاد کرده ایم و با توجه به اینکه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم عملاً یک مالیات مقطوعی است که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، لذا ما به ادارات کل مان اختیار داده ایم که اگر مالیات مقطوعی که اعلام شده، مورد رضایت مؤدیان نیست و همچنین مؤدیان هم علاقه مند هستند حتماً از تبصره ماده قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند چون مؤدیان کوچکی هستند که نمی‌خواهند اظهارنامه بدهند و علاقه مند به استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، لذا این مالیات‌هایی که به صورت سیستمی محاسبه شده، بتوانند با مستنداتی که دریافت کرده و صحت سنجی ای که انجام می‌شود، ادارت کل امور مالیاتی استان‌ها بتوانند ارقام آن را تعدیل کنند.

وی افزود: این فرآیند (امکان بررسی مجدد مالیات‌های تعیین شده برای مؤدیان مالیاتی) را تا پیش از در موضوع اظهارنامه‌های مالیاتی و کسانی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمی‌کردند، داشته ایم اما در بحث تبصره ماده ۱۰۰ این قانون چنین فرآیندی تعریف نشده بود و برای اولین بار است که اجرا می‌شود و این فرآیند به پرونده‌های مالیاتی ذیل تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزوده شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: امیدواریم مؤدیانی که نسبت به مالیات‌های مقطوع گلایه مندی دارند اعم از اینکه معتقدند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها لزوماً درآمد نبوده یا اینکه نسبت به ضرایب فعالیت یکه مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته معترض هستند یا هر گونه اعتراض دیگری دارند، به ممیزان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی مراجعه کرده تا رسیدگی شود.

منظور تأکید کرد: به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها دسترسی داده ایم که تعدیل‌های لازم را روی ارقام مالیاتی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای جلب رضایت بیشتر مؤدیان، اعمال کنند

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا سقف خاصی برای ارقام مورد اعتراض کسبه در نظر گرفته شده؟ اظهار کرد: مبنا همانی است که سامانه امور مالیاتی نشان می‌دهد؛ تعدیل‌ها و تغییرات به نظر خبرگی که در ادارات کل امور مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، برمی گردد.

منبع:خبرگزاری مهر