پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

محمع عمومی سالیانه اتاق ایران و چین