جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نحوه رفع تعهد ارزی واردات کالاهای اساسی اعلام شد

نحوه رفع تعهد ارزی واردات کالاهای اساسی اعلام شد
در صورتی که نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات برای یک وارد کننده کالای اساسی بیشتر از ۱۰ درصد و برای سازمان‌های دولتی بیش از ۳۰ درصد باشد، از ثبت سفارش جدید منع می‌شوند.

بر اساس مصوبات جلسه ۳۰ فروردین ماه ستاد تنظیم بازار که روز گذشته ابلاغ شده، نحوه کنترل رفع تعهد ارزی واردات کالاهای اساسی در زمان ثبت سفارش اعلام شده است.

بر این اساس مقرر شد در صورتی که درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا، نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات برای یک وارد کننده بیشتر از ۱۰ درصد باشد، از هر گونه ثبت سفارش جدید، تخصیص ارز جدید و همچنین ویرایش و تمدید ثبت سفارش های گذشته وی به صورت سیستمی ممانعت شود.

البته درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا از سوی شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور تا ۳۰ درصد بلامانع است.

همچنین برای ممانعت از تخصیص ارز جدید، دفتر مقررات صادرات و واردات موظف است ثبت سفارش‌های گذشته که تخصیص ارز نداشته اند را تعلیق کند و شیوه نامه موضوع این بند را نیز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت اعمال در سامانه ابلاغ کند.

ایسنا