جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست مشترک با هیات اقتصادی ایالت باواریا آلمان

بدینوسیله به اطلاع می رساند  اتاق بازرگانی  تهران نشستی با هیاتی بلند پایه  از ایالت باواریا آلمان به ریاست وزیر اقتصاد آن ایالت در ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۹۴/۰۸/۱۱  تنظیم نموده است.

این هیات در زمینه  های  خودرو، غذایی، داروئی، تجهیزات پزشکی،ساختمانی،انرژی،ماشین سازی،تجهیزات صنعتی،ریلی و فلزی،الکتریکی ،آی تی ،نساجی و بانکی،مالی،حقوقی و آموزشی فعالیت می نمایند.
علاقمندان می توانند جهت حضور در جلسه  و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۱۹۰۱۱ تماس حاصل نمائید.

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین