جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

نشست مشترک هیات تجاری کشور لبنان با بازرگانان ایران

بنا به اطلاع واصله از روابط تجاری دوجانبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هیات تجاری کشور لبنان به سرپرستی رئیس طرف لبنانی شورای مشترک بازرگانان دو کشور در تاریخ یکشنبه 90/9/20 ساعت 10 صبح در طبقه هشتم اتاق ایران نشست مشترکی با بازرگانان ایرانی خواهند داشت.
علاقمندان جهت حضور و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88846031-9 تماس حاصل نمایند.