جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

همایش فرصتهای تجاری ایران و مصر

 

بنا به اطلاع واصله از امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همایش فرصتهای تجاری ایران و مصر با حضور هیات بازرگانان مصری در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 2/5/90 در طبقه هشتم اتاق بازرگانی برگزار می نماید.
علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 9-88846031 تماس حاصل نمایند.

بنا به اطلاع واصله از امور بین الملل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همایش فرصتهای تجاری ایران و مصر با حضور هیات بازرگانان مصری در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 2/5/90 در طبقه هشتم اتاق بازرگانی برگزار می نماید.علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 9-88846031 تماس حاصل نمایند.