جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

هیات تجاری بلغارستان در اتاق بازرگانی ایران

بنا به اطلاع واصله از روابط تجاری دوجانبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هیاتی تجاری به سرپرستی رئیس جنبش اروپایی دموکراسی مستقیم و رئیس افتخاری کنسرسیوم امور ساخت و ساز و تجارت بلغارستان در تاریخ چهارشنبه 90/7/27 در اتاق بازرگانی ایران حضور خواهند داشت.
علاقمندان جهت ثبت نام و حضور در نشست مشترک با هیات مذکور می توانند به شماره تلفن 88846031-9 امور بین الملل تماس حاصل نمایند.

بنا به اطلاع واصله از روابط تجاری دوجانبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هیاتی تجاری به سرپرستی رئیس جنبش اروپایی دموکراسی مستقیم و رئیس افتخاری کنسرسیوم امور ساخت و ساز و تجارت بلغارستان در تاریخ شنبه 90.07.30 در اتاق بازرگانی ایران حضور خواهند داشت.علاقمندان جهت ثبت نام و حضور در نشست مشترک با هیات مذکور می توانند به شماره تلفن 88846031-9 امور بین الملل تماس حاصل نمایند.