جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

واردات بیش از ۱۱ میلیارد دلار کالای اساسی در ۹ ماه اول امسال

علیرضا مقدسی، سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: یکی از اولویت ها تامین بی وقفه کالاهای اساسی برای مردم است که در این راستا سرعت واردات و ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور افزایش یا فته است.

وی افزود : از 23میلیون و 54هزار و 131تن کالای اساسی وارده به ارزش 14میلیارد و 139 میلیون و 404هزار و 247دلار، 10میلیون و 358هزار و 835تن به ارزش 6میلیارد و 145 میلیون و 168هزار و 239دلار قبل از نیمه مرداد(چهار و نیم ماه نخست سال) از گمرکات کشور ترخیص شد و مابقی یعنی 12میلیون و 695هزار و 297تن به ارزش هفت میلیارد و 994میلیون و 236هزار و هشت دلار در چهار و نیم ماه دوم ترخیص شده است.

مقدسی در خصوص کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی گفت : 20میلیون و 175هزار و 666تن کالای اساسی وارده در 9 ماه امسال  به ارزش 11میلیارد و 146میلیون و 699هزار و 798دلار  کالاهایی بوده که شامل گروه یک ارزی و یا به اصطلاح ارز ترجیحی بودند که در این مدت نسبت به مدت مشابه 36درصد از لحاظ وزنی و 83درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است که 9میلیون و 252هزار و 570تن کالا به ارزش پنج میلیارد و 28میلیون و 332هزار و 928 دلار مربوط به چهار و نیم ماه اول سال  بوده و ده میلیون و 923هزار و 96تن کالا به ارزش 6میلیارد و 118 میلیون  و 366هزار و 870 دلار نیز مربوط به چهار و نیم ماه بعدی  است که رشد 18درصدی در وزن و 22درصدی در ارزش را نسبت به این بازه زمانی شاهد بودیم.

مقدسی در خصوص میزان واردات هفت قلم کالای اساسی شامل ارز ترجیحی توضیح داد: ذرت با هفت میلیون و 52هزار و 632تن به ارزش دو میلیارد و 434میلیون و 244هزار و 392دلار در صدر کالاهای وارده اساسی با کاهش سه درصدی در وزن و افزایش 35درصدی در ارزش قرار دارد، روغن های خوراکی یا یک میلیون و 529هزار و 152تن به ارزش دو میلیارد و 81میلیون و 775هزار و 37دلار و رشد 102درصدی در وزن و 231درصدی در ارزش در جایگاه دوم و گندم با پنج میلیون و 18هزار و 259تن به ارزش یک میلیارد و 712میلیون و 158هزار و 420دلار ورشد 101درصدی در وزن و 147درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه در جایگاه سوم قرار دارد.

وی افزود: دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی با 16هزار و 274تن به ارزش یک میلیارد و 676میلیون و 980هزار و 438دلار و رشد 42و 36درصدی وزن و ارزش، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و 990هزار و 335تن به ارزش یک میلیارد و 394میلیون و 306هزار و 226دلار و رشد هشت درصدی در وزن و 47درصدی در ارزش، کنجاله سویا با یک میلیون و 958هزار و 781تن به ارزش یک میلیارد و 79میلیون و 709هزار و 267دلار و رشد 77درصدی در وزن و 134درصدی در ارزش و جو با دو میلیون و 610هزار و 232تن به ارزش 767میلیون و 526هزار و 18دلار و رشد 94درصدی در وزن و 135درصدی در ارزش کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات اجرایی تا پایان آذرماه بودند.

سرپرست گمرک در خصوص سایر کالاهای اساسی گفت : دو میلیون و 878هزار و 465تن کالا به ارزش دو میلیارد و 992میلیون و 704هزار و 448دلار در این مدت ترخیص شده 18قلم از 25قلم گروه کالای اساسی هستند که از سال گذشته از شمولیت ارز ترجیحی خارج شدند.

وی در خصوص میزان واردات 9ماهه کالاهای اساسی غیر ارز ترجیحی (نیمایی) گفت: برنج با 958هزار و 904تن به ارزش 818میلیون و 818هزار و 102دلار و رشد 23 درصدی در وزن و 15درصدی در ارزش، شکر خام با یک میلیون و 48هزار و 350تن به ارزش 466میلیون و 909هزار و 359دلار و رشد 6درصدی در وزن و 31درصدی در ارزش، ماشین آلات برای  تولید کالای اساسی با 32هزار و 402تن به ارزش 314میلیون و 304هزار و 221دلار و کاهش چهار درصدی وزن و ارزش، لاستیک سنگین با 63هزار و 849تن به ارزش 229 میلیون و 634هزار و 802دلار ورشد 12و 11درصدی در وزن و ارزش، کودهای شیمیایی با 152هزار و 785تن به ارزش 107میلیون و 660هزار و 417 دلار و کاهش 27و 13درصدی وزن و ارزش، سموم تکنیکال شیمیایی با هشت هزار و 127تن به ارزش 71میلیون و 397هزار و 582دلار و رشد 41و 22درصدی وزن و ارزش و داروهای دامی ضروری با 375تن به ارزش 38میلیون و 339هزار و 810دلار و رشد پنج درصدی در وزن و کاهش 18درصدی در ارزش، به ترتیب عمده کالاهای اساسی با ارز نیمایی هستند که در 9ماه  امسال از گمرکات اجرایی ترخیص شدند.