جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

وبینار بررسی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مورخ 1400/6/30

وبینار بررسی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای روز سه شنبه مورخ 1400/6/30 ساعت 14 با هدف بررسی ابعاد فرصتها و نوع فعالیت های ایران در سازمان همکاری شانگهای و تاثیرات این عضویت بر کشور ایران و کشورهای عضو این سازمان با حضور ریاست اتاق ایران و چین، سفیرجمهوری اسلامی ایران در پکن، با حضور معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران، کارشناس ارشد کشور چین و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و جمعی از اعضاء این اتاق برگزار گردید.

آقای حریری ریاست اتاق ایران و چین ضمن ابراز خوشنودی از برگزاری این وبینار و ضمن خوشامدگویی به حضار، از اهمیت عضویت ایران در این سازمان و فضای ایجاد شده از نظر سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سایر زمینه ها پرداخت و موضوع بحث وبینار را اهمیت عضویت ایران در این سازمان از نظر اقتصادی دانست.

وی افزود: در خصوص این عضویت کارهای تئوری و عملیاتی بسیاری می بایست انجام گردد و هر نوع پیوستن ایران به هرگونه پیمان دو جانبه و چندجانبه ای برای ایران تمرین خوبی بوده و موجب به دست آوردن اعتماد به نفس در زمینه تجارت می گردد. آقای حریری ادامه داد این امر موجب افزایش قدرت مذاکره ایران شده و فرصت جدیدی در بی اثر کردن تحریم ها به وجود می آورد.

سفیر ایران در پکن، آقای کشاورززاده سازمان همکاری شانگهای را مهمترین مکانیسم امنیتی اقتصادی دانست و ادامه داد کشورهای عضو این سازمان چالش های مشترکی داشته و با تعامل و همکاری با یکدیگر می توانند فرصت های جدیدی در زمینه های متفاوت ایجاد کنند و به منظور تحقق این رویکرد همگرایی، تقویت رشد، توسعه و پیوندهای اقتصادی مورد توجه می باشد.

وی افزود چین در ایجاد فرصتهای همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال، مقابله با کووید 19، توسعه مناطق دور افتاده، توسعه زمینه های تامین و توزیع، ایجاد مناطق آزاد، اجرای پروژه های مهم و مسائل تامین مالی نقش بسیار مهمی دارد و کشور ایران می تواند جهت دستیابی و بهره مندی از فرصتهای ایجاد شده می بایست در همه زمینه ها برنامه ریزی و هدفگذاری نماید.

آقای کرباسی، معاون امور بین الملل اتاق ایران نیز در ادامه سخنان آقایان حریری و کشاورززاده به بیان دغدغه های فعالین بخش خصوصی پرداخت و گفت: اگر ایران برنامه مدون نداشته باشد نمی تواند از ظرفیتهای موجود در این سازمان بهره مند گردد. وی افزود ایران برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای موقعیتی استراتژیک داشته و این عضویت به ایران کمک می کند در جهت صادرات هدفگذاری داشته باشد.

آقای کرباسی همچنین بیان کرد عضویت در این سازمان می تواند دسترسی این کشور را به بازار بین المللی تسهیل و صادرات نفت و گاز ایران را افزایش داده و در زمینه بانکی برای ایران موثر باشد.

آقای وفایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به سیاست چندجانبه گرایی چین اشاره نمود و گفت: این سیاست فرصتهای خوبی را در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار می دهد تا بتوانند با یکدیگر تعامل و همکاری نمایند.

وی افزود: چین مهمترین کشور در حوزه گروه های فعال در سازمان همکاری شانگهای بوده و با توجه به سیاست چین در سازمان که مبتنی بر دیپلماسی پیشگیرانه و اقدامات ضروری با سازوکار همکاری چندجانبه، حل و فصل مسائل به صورت عملگرا و استفاده از پلتفرم چندجانبه گرایی، حفظ تعادل بین منافع جمعی و منافع کشورها و از همه مهتر رویکرد مبتنی بر اقتصاد و امنیت بوده ، بهترین فرصت برای استفاده از ظرفیتهای این سازمان در ابعاد مختلف برای ایران می باشد.

در پایان سوالات فعالین اقتصادی پاسخ داده شد.